Política de Qualitat de Bayme Coffee

BAYME COFFEE és una empresa dedicada al sector alimentari. Concretament, la unitat de negoci de l’empresa ofereix serveis per al torrefactor de cafè i canal d’alimentació.

BAYME COFFEE ha implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat segons norma ISO 9001:2015, el qual es compromet a mantenir i millorar actuant amb les directrius següents:

  1. El compliment de la legislació en el desenvolupament de les seves activitats, així com altres requisits subscrits amb els clients.
  2. Selecció del personal, proveïdors i subcontractistes en funció de criteris de qualitat i dels requisits de cada client i projecte.
  3. Compromís de satisfacció del client.
  4. El manteniment dels canals de comunicació necessaris amb els clients per a la detecció de les seves necessitats actuals i futures, a fi d’assegurar-ne la satisfacció pel que fa al compliment dels seus requisits i expectatives.
  5. El compliment dels requisits i la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat mitjançant la implantació de sistemes de mesurament i seguiment dels serveis prestats als nostres clients així com dels objectius del sistema.
  6. Detecció i avaluació periòdica de riscos i oportunitats, especialment els relacionats amb les parts interessades.
  7. La formació i sensibilització de tots els implicats en el nostre procés, per tal de millorar-lo i fomentar la gestió participativa en el sistema de qualitat.
  8. Compromís d’informació a parts interessades.
  9. La protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació, l’ús sostenible dels recursos i qualsevol altre compromís mediambiental en què pugui contribuir l’empresa i en línia amb la legislació que estigui vigent a cada moment.
  10. La Direcció es compromet a proveir els recursos necessaris per assolir els objectius del sistema, la seva eficàcia, la seva eficiència i la millora contínua.

SANT BOI DE LLOBREGAT, a 29-03-2022

CHENDO BAYONA

BAYME COFFEE, S.L.